Arbetsmiljö för borrtekniker

En allmän orienteringskurs i arbetsmiljö för borrtekniker som arbetar med brunnsborrning, kärnborrning eller styrd borrning.

Kursbild2 (beskuren)

Yttre miljö

En kurs som upplyser om hur prospekteringsborrning ska utföras så att risken för skador på miljö och egendom minimeras.

Kursikon kärnborrning fade

Kärnborrning

Kursikon Energi fade

Borrning av vatten- och energibrunnar