Borrbranschens utbildningscentrum

Borrbranschens utbildningscentrum skapades av dåvarande Geotec (senare Borrföretagen tillsammans med Avanti), Svemin och FAB under 2019. Syftet är att erbjuda företag och intresserade kvalificerade teoretiska utbildningar med innehåll som är relevant för branschen. Innehållet skall vara relevant för och tydligt inriktat mot borrbranschen. Kurserna ska vara enkla att genomföra på distans och tillhandahållas till ett konkurrenskraftigt pris.

Vår första kurs är arbetsmiljö för borrtekniker. Den är ett del av arbetet mot säkrare arbetsplatser och färre olyckor, ett arbete som gagnar alla organisationerna.

Header roller och ansvar
BOF_FINAL_LOGO_NY-RGB
Borrföretagen

Borrföretagen är Sveriges största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. Medlemsföretagen är verksamma inom brunnsborrning, grundläggning, prospektering och markundersökningar. Föreningen verkar för samarbete och erfarenhetsutbyte inom branschen, bedriver forskning och utveckling samt testar nya produkter på marknaden. Sedan 1985 driver organisationen också Borrteknikerutbildningen, en arbetsmarknadsutbildning där eleverna får lära sig yrket.

SveMin

Branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige har cirka 40 medlemsföretag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik.

sveMin_trebuchet

Svemins uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Vi bevakar branschens intressen i samband med utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU.

Med kunskap, erfarenhet och långsiktigt engagemang, påverkar och utvecklar vi förutsättningarna för att det svenska gruv- och mineralklustret ska fortsätta vara i världsklass.

Det handlar också om att skapa mötesplatser för att sprida kunskap, bygga nätverk och dela erfarenheter om branschens olika sakområden. Svemin utvecklar branschgemensamma riktlinjer och vägledningar och medverkar till att forskning och teknikutveckling inom prioriterade områden kommer till stånd.

NY_FAB_LOGO_CMYK_LaggPaVitBakgrund
FAB

Ursprunget till FAB finns hos Kommittén för avancerad borrning i jord och berg, som bildades 1984, men sedan 2011 heter vi Föreningen för aktiva i borrbranschen. FAB:s medlemsskara utgörs idag av företag och institutioner verksamma inom, i stort sett, alla slag av borrning i jord och berg.

Föreningen är i första hand ett nätverk där branschen träffas och diskuterar gemensamma frågor. Utöver informella möten mellan enskilda medlemmar anordnar FAB två årliga möten kombinerade med studiebesök. Programmen vid sådana möten omfattar redovisning av aktuella projekt, erfarenhetsutbyte, diskussioner kring branschhändelser, föredrag med mera. FAB har också sammanställt en handbok i prospekteringsborrning, utarbetat standard för borrprotokoll, tagit fram en säkerhetsguide för borrare m. m. återväxten inom branschen engagerar föreningen starkt och man arbetar bl.a. för ökad utbildning.