Om kursen

Arbetsmiljö för Borrtekniker är en utbildning som ger basala kunskaper i arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatser där borrning utförs. Kursen är särskilt inriktad mot personer som arbetar med borrning. Genom att öka medvetenheten om risker i arbetet och hur man kan arbeta för att motverka dem minskas antalet olyckor och allvarliga tillbud.
Kursdeltagarna får information om de vanligaste riskmomenten inom borrningen, översiktlig kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning samt vilket ansvar man har som till exempel arbetstagare, arbetsgivare eller byggherre.
Kursen avslutas med ett kunskapsprov som måste klaras för att erhålla ett kursintyg.
personal5

Utbildningarna på Borrtekniker.se

Flexibelt
Kurserna kan genomgås när som helst och hela utbildningen måste inte genomföras samtidigt. Deltagarna kan arbeta i sin egen takt när det passsar dem och vid behov läsa om delar av utbildningen.

Distanskurser
Tack vare att kurserna erbjuds via hemsidan kan de genomföras när som helst och på alla plattformar. I mobilen, surfplattan eller datorn.

Gör så här
Alla som ska gå en kurs behöver ett konto hos borrtekniker.se. Om ni är flera på samma företag som ska gå finns det möjlighet att skapa ett företagskonto. Kontots administratör kan sedan bjuda in anställda som ska gå kursen.

Förankrat
Kurserna tas fram i samarbete med företrädare för branschen så att innehållet ska vara väl förankrat i den praktiska verklighet som aktiva i yrket står inför.