Borrbranschens utbildningscentrum

Utbildningar och certifieringar för borrbranschen

OM OSS

BORRBRANSCHENS UTBILDNINGSCENTRUM

Borrbranschens utbildningscentrum skapades av dåvarande Geotec (senare Borrföretagen), Svemin och FAB under 2019 med ambitionen att erbjuda företag och intresserade kvalificerade teoretiska utbildningar med innehåll som är relevant för branschen. Kurserna utvecklas i nära samarbete med branschen för att ge en hög förankring i borrarnas verklighet.

UTBILDNINGAR

ARBETSMILJÖ

Utbildningar i arbetsmiljö speciellt anpassade för borrtekniker.

BRUNNSBORRNING

Teoretiska yrkesutbildningar för blivande brunnsborrare.

KÄRNBORRNING

Teoretiska yrkesutbildningar för blivande kärnborrare.

GRUNDLÄGGNING

Teoretiska yrkesutbildningar för blivande borrtekniker inom grundläggning.

GEOTEKNIK

Teoretiska yrkesutbildningar för blivande fältgeotekniker.

Utbildningarna på Borrtekniker.se har delvis tagits fram inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation – en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Swedish MI
sv-sip-logo-program-rgb-1614x240