Om kursen

Yttre Miljö ger fördjupade kunskaper i hur framför allt prospekteringsborrning kan utföras för att påverka miljön så lite som möjligt. Kursen behandlar bland annat:

  • Lagstiftning relevant för fältpersonalen.
  • Transporter i terräng.
  • Skyddsvärda naturmiljöer.
  • Hantering av kemikalier på arbetsplatsen.
  • Hantering av borrvatten.
  • Återställning.
personal5

Utbildningarna på Borrtekniker.se

Flexibelt
Kurserna kan genomgås när som helst och hela utbildningen måste inte genomföras samtidigt. Deltagarna kan arbeta i sin egen takt när det passsar dem och vid behov läsa om delar av utbildningen.

Distanskurser
Tack vare att kurserna erbjuds via hemsidan kan de genomföras när som helst och på alla plattformar. I mobilen, surfplattan eller datorn.

Gör så här
Alla som ska gå en kurs behöver ett konto hos borrtekniker.se. Om ni är flera på samma företag som ska gå finns det möjlighet att skapa ett företagskonto. Kontots administratör kan sedan bjuda in anställda som ska gå kursen.

Förankrat
Kurserna tas fram i samarbete med företrädare för branschen så att innehållet ska vara väl förankrat i den praktiska verklighet som aktiva i yrket står inför.